Construccions i reformes Vell 9

Construccions i reformes Vell 9
Piscines I Aljubs
T. 669 39 57 75 · 669 39 57 77

Construccions i reformes Vell 9
Piscines I Aljubs
T. 669 39 57 75 · 669 39 57 77

SOL·LICITI INFORMACIÓ

Llei de protecció de dades: Conforme al previst en la Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Llei 15/1999, de 13 de desembre (d’ara endavant LOPD), L’ENTITAT l’informa que les dades obtingudes a través d’aquest formulari o contracte seran incloses a diversos fitxers mixtos denominats CLIENT, la responsable dels quals és CONSTRUCCIONS I REFORMES VELL 9   AMB NIF B- 57000663 AMB DOMICILI EN C/ Ermitaño Mir, 43 1º 0734 Alaró.

L’informem que d’acord amb la LOPD vostè podrà exercir gratuïtament els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb els art.15, 16, i 17, dirigint un escrit a CONSTRUCCIONS I REFORMES VELL 9  AMB NIF B- 57000663 AMB DOMICILI EN C/ Ermitaño Mir, 43 1º 0734 Alaró.

Construccions i reformes Vell 9
Piscines I Aljubs
T. 669 39 57 75 · 669 39 57 77