Construccions i reformes Vell 9

Construccions i reformes Vell 9
Piscines I Aljubs
T. 669 39 57 75 · 669 39 57 77

PARÁMETROS BÁSICOS DEL AGUA DE LAS PISCINAS

PARÁMETROS BÁSICOS DEL AGUA DE LAS PISCINAS

PH del agua, entre 7.2 y 7.6

Dureza total, de 200 a 400 mg/l, 20-40 grados franceses

Alcalinidad, de 80 a 150 mg/l, de 8 a 15 grados franceses

volver

Construccions i reformes Vell 9
Piscines I Aljubs
T. 669 39 57 75 · 669 39 57 77